SENSORYKA - DOTYK ZDROWIA !

Cennik terapii

Lp. Rodzaj terapii Czas Cena
1 Diagnoza rozwoju SI 2-3 spotkania 250 zł
2 Terapia Integracji Sensorycznej (SI) ok. 50 min. 85 zł
3 Diagnoza logopedyczna 50-60 min. 100 zł
4 Logopeda – terapia dzieci młodsze - ok. 35 min. 70 zł
5 Logopeda – terapia dzieci starsze - ok. 45 min. 85 zł
6 Diagnoza terapii reki 45-50 min. 100 zł
7 Terapia ręki 50 min. 70 zł
8 Konsultacja psychologiczna 60 min. 110 zł
9 Korekcja wad postawy 50 min. 100 zł
10 Terapia pedagogiczna - z elementami Integracji Sensorycznej 50 min. 85 zł
11 Terapia pedagogiczna - indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne 50 min. 75 zł
12 Terapia pedagogiczna - grupowe (2 lub 3 dzieci) zajęcia korekcyjno kompensacyjne 50 min. 40 zł

Numer Konta: 90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

Ważne !

Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 12 godzin przed umówionym terminem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty i koniecznością uiszczenia opłaty.